We repair damage from A-Z to sandwich panels and cladding
+31 (0)548 522040
 • 19 uw partner in het repareren van schades in gevelpanelen
 • 25 van Heemskerk heeft voor elke schade de passende oplossing
 • 08 overspuiten van bedrijfshallen
 • 15 reparatie van krassen in uw beplating of zetwerk
 • 21 uw schade onze expertise
 • 32 wij behandelen verkrijting van uw gevelsystemen
 • 13 renoveren van uw bedrijfsvastgoed
 • 06 het herstel van gevelpanelen
 • 03 door vakmensen gedreven
 • 02 dakpan panelen overspuiten
 • 28 van Heemskerk restyled uw vastgoed
 • 11 reclame schades
 • 27 van Heemskerk reinigt en conserveert uw vastgoed
 • 16 sandwichpaneel herstel
 • 35 wij repareren de meest uiteenlopende schades aan voorgelakt staal
 • 23 van Heemskerk behandeld loslatende coatings
 • 24 van Heemskerk expert in het overspuiten van damwandbeplating
 • 20 uw partner voor het vakkundig repareren van aanrijdschades
 • 12 reiniging van gevelpanelen
 • 10 overspuiten verkleurde dakbeplating
 • 29 verwijderd graffiti
 • 07 onze werkwijze wordt erkend door verzekeringsmaatschappijen
 • 05 herstellen loslatende coating
 • 17 schades aan uw gevelpanelen
 • 34 wij repareren allerhande coating problemen
 • 01 brengt nieuwe coatings aan op dakbeplating
 • 30 voor elk project een passende oplossing
 • 14 reparatie grote schades
 • 04 grote projecten
 • 22 vakkundig herstellen van grote schades
 • 31 voor het repareren van grote schades in uw gevel zijn wij de juiste partner
 • 33 wij hebben de kennis en de know how
 • 26 van Heemskerk hersteld uw schade op vakkundige wijze
 • 09 overspuiten van sandwichpanelen
 • 18 uw dak vakkundig overgespoten
 • 36 wij repareren verweerde gevels
 • Your partner in repairing damage to facade panels.

 • Van Heemskerk has the appropriate solution for all types of damage.

 • Painting of industrial halls

 • Repairing scratches in your plates or profiling

 • Your damage, our speciality.

 • We treat the chalking of your facade systems.

 • Renovation of your commercial property

 • Repairing facade panels

 • By passionate experts

 • Painting roof tile panels

 • Van Heemskerk restyles your property.

 • Claiming damages

 • Van Heemskerk cleans and preserves your property.

 • Repairing sandwich panels.

 • We repair many different types of damage to prepainted steel.

 • Van Heemskerk handles loose coatings.

 • Van Heemskerk is an expert in painting sheet piling plates.

 • Your partner in expert repairs of collision damage.

 • Cleaning of facade panels

 • Painting of discoloured roofing sheets

 • Removed graffiti.

 • Our working method is recognised by insurance companies

 • Repair loose coating

 • Damage to your facade panels.

 • We repair all sorts of coating problems.

 • Applies new coatings to roofing sheets

 • A suitable solution for every project.

 • Repair of large damages

 • Big projects

 • Major damages repaired in expert fashion.

 • We are the right partner for restoring major damages to your facade.

 • We have the knowledge and the know-how.

 • Van Heemskerk expertly repairs your damages.

 • Painting of sandwich panels

 • Your roof expertly painted.

 • We repair weathered facades.

Cleaning

All of the property and associated parts are susceptible to contamination. The exterior of your building is exposed to the effects of the weather. Your inventory, machines or parts are susceptible to vapours, dust of product-specific contamination. In other words, where work takes place, contamination exists. Maintenance and correct cleaning techniques are necessary in order to safeguard equipment and retain hygiene.

What risk do you run with overdue maintenance?

Cleaning or treatment is necessary on time. Most coating systems are not resistant to prolonged or extreme contamination. The top coating will eventually become damaged or delaminate (become detached). Contamination also tarnishes the external look of your building so that it is often no longer representative for your customers. Your inventory of parts can become contaminated, so that they unnecessarily lose capacity or are exposed to undesired bacteria.

van Heemskerk

Van Heemskerk is the specialist in the field of cleaning in the broadest sense of the word. We clean your property or parts professionally. We perform our work using professional machines and materials.

Sectors:

 • Utility sector;
 • Agricultural sector;
 • Food sector, e.g. cold storage rooms;
 • Storage and trans-shipment;
 • Heavy industry.

We work for:

 • Manufacturers;
 • Contractors;
 • End users;
 • Private individuals;
 • Insurers.

More information?

info@vanheemskerk.nl | +31(0)548 522040

Or request a quotation

Contact details

Jutestraat 2
7461 TR Rijssen
The Netherlands

info@vanheemskerk.nl
Tel: +31(0)548-522040
Fax: +31(0)548-544704

Cookie instellingen